Doświadczenie od 1975r.

Rok założenia firmy 1994r

Usługi Projektowania,  Urządzania, Pielęgnacji Ogrodów i Terenów Zieleni Mgr inż. Barbara Nieć Kledzik i syn

O firmie / Certyfikaty / Nasze usługi / Galeria zdjęć prac / Wybrane realizacje / Promocje i gwarancje / Style ogrodów / Kontakt

Automatyczne nawadnianie roślin / Ekspertyzy analizy / Fachowe doradztwo / Inspektor nadzoru terenów zieleni / Inwentaryzacje dendrologiczne roślin / Odśnieżanie parkingów i dachów / Pielęgnacja ogrodów / Projektowanie ogrodów i terenów zieleni również zabytkowych z kosztorysem / Realizacja terenów zieleni / Szkolenia z zieleni/ Układanie kostki brukowej, granitowej / Ile kosztuje ogród?

                   

INWENTARYZACJE ROŚLIN

Dzisiejsze projekty i inwestycje potrzebują dobrej inwentaryzacji zieleni (inwentaryzacji dendrologicznej). Jest ona ważnym i niezbędnym elementem dokumentacji, źle wykonana może zaważyć na dalszych etapach projektowania i realizacji inwestycji.

Zakres prowadzonej przez nas inwentaryzacji obejmuje następujące elementy:

 • określanie nazwy polskiej jak i łacińskiej drzew i krzewów w tym także pomiar: 
  w przypadku drzew - obwód pnia, wysokość i średnica korony,
  w przypadku krzewów - powierzchnia zajmowanego terenu,
  określenie wieku jednostek*,
 • określanie stanu zdrowotnego i sanitarnego drzew i krzewów,
 • zalecenia dotyczące pojedynczych drzew lub krzewów (pielęgnacyjne, zalecenia wycinki lub przesadzenia)
 • wykonanie mapy z naniesioną lokalizacją drzew lub krzewów,
 • wykonanie niezbędnej dokumentacji fotograficznej,
 • Przygotowujemy na życzenie również projekty nasadzeń zastępczych drzew i krzewów,
 • wpisanie zaleceń dotyczących zabezpieczenia roślinności występującej na placu budowy,
 • Przygotowywujemy kalkulacja opłat kar za wycinkę lub zniszczenie drzew i krzewów,
 • Wykonujemy zabiegi chroniące drzewa na placach budowy
 • Wykonujemy inwetarzyacje dedrologiczne na terenie całej polski.
 • Doświadczenie od 1974 roku.

Moje prace

 • Inwentaryzacja dendrologiczna zieleni dwóch zabytkowych parków w Wielkopolsce praca magisterska

 • Inwentaryzacja dendrologiczna zabytkowego parku w Dębicach gmina Włocławek-

 • Inwentaryzacja dendrologiczna drzew przy ulicy Toruńskiej we Włocławku 2010-2016

 • Inwentaryzacja dendrologiczna roślin na powierzchni 22000 m2 na przeciw Anwilu we Włocławku ul Toruńska r

 • Inwentaryzacja dendrologiczna roślin na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Aleksandrowie Kujawskim ul Szkolna 13

 • REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W DASZYNIE - I ETAP ( Inwentaryzacja szaty roślinnej, projekt gospodarki szaty roślinnej, projekt szaty roślinnej ) dla gminy Daszyna

 • REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W BŁONIU (szczegółowa analiza historyczna założenie parku dworsko- folwarcznego, inwentaryzacja szaty roślinnej z gospodarka drzewostanem, analiza dendrochronolgiczna parku,koncepcja rewaloryzacji parku - przewidywany zakres czynności zachowujących historyczne założenie parku)

 • REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W SREBRNEJ (szczegółowa analiza historyczna założenie parku dworsko- folwarcznego, inwentaryzacja szaty roślinnej z gospodarka drzewostanem, analiza dendrochronolgiczna parku,koncepcja rewaloryzacji parku - przewidywany zakres czynności zachowujących historyczne założenie parku)

 • Operat dendrologiczny dla elektrowni w Gocławiu Koło Konina.

 • Inwentaryzacja dendrologiczna Przebudowa drogi gminnej nr: G102106E relacji: Nowe – Cygany w miejscowości, Nowe , Szubsk Duży i Szubsk Towarzystwo Gm. Krośniewice

 • Nie zliczone inwentaryzacje dendrologiczne zieleni dla klientów prywatnych właścicieli działek jednorodzinnych pod projekty ogrodów.